NIBE F2120 - tehnički podaci

Visina1070-1165 mm
Širina1130-1280 mm
Dubina610-612 mm
Neto težina *150-183 kg

* Ovisno o modelu. Više tehničkih podataka pogledajte u brošuri.

Nibe F2120 - toplinska crpka/pumpa zrak/voda
Energetska učinkovitostEnergetska učinkovitostEnergetska učinkovitostEnergetska učinkovitost
35/55°C35/55°C//
oznaka proizvodaoznaka proizvodaProfil tople vode - VVM 310Profil tople vode - VVM 310
8A +++A +++AXL
12A +++A +++AXL
16A +++A +++AXXL
20A +++A +++AXXL

* Prijavljena učinkovitost paketa također uzima kontroler u obzir.

Nibe AB
Flexit A/S
Welldana A/S
Thermotech AB
Contura AB